LO i Bergen og Omland inviterete til et viktig frokostmøte 5/11-15 for å belyse TISA og TTIP.
Innleder var Europaansvarlig Robert Hansen fra LOs internasjonale avdeling.
Tid:55:33. Opptak: Radio Puddefjord. Foto: Kari Bernardini.

Publisert i Radio Puddefjord